Nhiều người nghĩ cô gái mặt tròn xấu xí và mong muốn có một khuôn mặt V-line. Tuy nhiên đằng sau khuôn mặt tròn của bạn còn tiềm ẩn bao nhiêu điều mà khuôn mặt V-line mong muốn mà không có được đấy.

cg1

Cô gái mặt tròn sẽ có ưu điểm sau:

cg2

 

cg3

tre-hoa-lan-da-kieu-sa

cg4

 

cg5

 

cg6

 

cg7

 

cg8

 

Nguồn Thôngtin360